Milan Siažik

konateľ

0903 540 570

Ing. Jozef Faciník

vedúci tech. oddelenia/cenové ponuky

0911 485 709

Jozef Chudovský

technické oddelenie

0911 498 707

Peter Holinec

technické oddelenie

0903 502 666

Ing. Jana Siažiková

ekonomické oddelenie

0903 777 110

Michal Siažik

sky-frame

+421 903 624 964

FAIR aluminium, s.r.o.
Udiča 729
01801 Udiča
tel.: +421/42/432 69 36
fax: +421/42/432 69 61
email: fair@fair.sk

IČO: 36 345 938

IČ DPH: SK2022033255